Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Cirkev

Z pamiatok sa v obci nachádza Gréckokatolícka cerkov, Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, murovaná stavba postavená v roku1965 na základoch dreveného chrámu z roku 1773. Je to jednoduchá stavba so štvorcovou loďou, nachádza sa na vyvýšenom mieste, vchod z vedľajšej cesty. V chráme je trojtabuľový ikonostas neznámeho majstra datovaný roku1793, členený vínnou révou, obtočenými stĺpikmi a rokajami. Bočný oltár s obrazom Krista v kalichu, z konca 18. storočia má stĺpikový rám a úponky vínnej révy vo voľných rozvalinách.

V našej gréckokatolíckej cerkvi v roku 1998 prebehlo reštaurovanie IKONOSTASU. V ďalších rokoch sa vykonala vnútorná maľba, osadili sa nové bukové okná, urobila sa väčšia prístavba „zachrystyje“ a urobila sa nutná oprava z vonku budovy.

 V cerkvi sa nachádzajú hnuteľné kultúrne pamiatky:

 •  IKONA /žertveník/ číslo ÚZKP je 5368
 •  SVIETNIKY – 4 kusy, číslo ÚZKP je 168.

Cerkov je teraz v novej kráse a preto dňa 30.10.2005 sa uskutočnila – posviacka interiéru a exteriéru gribovskej cerkvi za prítomnosti vladyku Mons. ThDr. J. Babjaka, SJ, veriacich z našej obce a veriacich z okolitých obcí.