Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Symboly obce

Symboly obce Gribov boli prijaté a schválené uznesením obecného zastupiteľstva Gribov č. 24/2006 zo dňa 10. 03. 2006. Pri návrhu obecných erbov slúži spravidla ako hlavný heraldický prameň pečať, používaná v minulosti v obecnej agende. Žiaľ v prípade obce Gribov nie je možné postupovať. V dostupných prameňoch na Slovensku ani v zahraničí sa nepodarilo nájsť obecnú pečať s originálnym znamením. Preto bolo potrebné pristúpiť k tvorbe úplne nového erbu. Ako vhodný symbol bol zvolený erb v zelenom štíte medzi dvoma zlatými bezostými klasmi, hríb so zlatým klobúkom a striebornou nohou, prekrývajúci dva menšie hríby rovnakých tinktúr. Štít je neskorogotický. Vlajka obce Gribov pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (2/8), bielej (1/8), žltej (1/8), zelenej (2/8), bielej (1/8), žltej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Symboly obce Gribov sú zapísané v Heraldickom registri SR.