Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecgribov.sk spravuje Obec Gribov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Gribov 

Adresa:
Obecný úrad Gribov 
Gribov 56
090 22 Bukovce

IČO: 00330451
DIČ:2020822265

Prima Banka:č.ú. SK19 5600 0000 0088 5623 7001

Samosprávny kraj: Prešovský 
Okres: Stropkov 
Región: Zelené Beskydy Bukovce 
Počet obyvateľov: 187 
Rozloha: 794 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1414 

Všeobecné informácie: obecgribov@gmail.com
Podateľňa: podatelna@obecgribov.sk
Starosta: starosta@obecgribov.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecgribov.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 904 460 114

E-mail: obecgribov@gmail.com

Kompetencie:

Obec Gribov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Gribov je zriadený na Miestnom úrade vSpoločný obecný úrad pri OcÚ Vyšná Olšava,

so sídlom v Stropkove
ul.Hviezdoslavova 7
091 01 Stropkov 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk